Logo

Parametry pro výpočet pojištění

Vážení uživatelé,
na této stránce Vám předkládám základní informace pro nastavení jednotlivých parametrů, pomocí kterých je ovivněn výpočet pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, a to jak v nastavení konfigurace programového modulu tak v nastavení jednotlivých položek personální evidence pracovníka, pomocí programového modulu "MZDY".

1. Nastavení konfigurace programového modulu

Pomocí funkce "Nastavení konfigurace programu", která je zařazena ve skupině funkcí "Nastavení základních hodnot", je pomocí níže uvedených datových položek provedeno nastavení základních údajů, podle kterých je příslušnými funkcemi prováděn výpočet odvodu zdravotního pojištění za jednotlivé pracovníky (zaměstnance) programovým modulem "MZDY".

Nastavení konfigurace programového mdoulu

 • minimální mzda - zde je nutno zadat hodnotu minimální mzdy (dle platného nařízení vlády) pro výpočet částky minimálního odvodu zdravotního pojištění příslušné zdravotní pojišťovně
 • vyměřovací základ - zde je nutno zadat hodnotu vyměřovacího základu (dle platného nařízení vlády) pro zaměstnance, za které je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát (důchodci, studenti)
 • neplacené volno - zde je nutno zadat kód druhu mzdy, podle kterého je proveden výpočet odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance za kalendářní dny nepřítomnosti v práci z důvodu neplaceného volna
 • absence - zde je nutno zadat kód druhu mzdy, podle kterého je proveden výpočet odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance za kalendářní dny nepřítomnosti v práci z důvodu absence

Minimální vyměřovací základ

Pro zaměstnance se díky zvýšení minimální mzdy zvyšuje minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění příslušné zdravotní pojišťovně. Tato změna se projeví v následujících třech případech:

 • Doplatek do minimálního vyměřovacího základu - Zaměstnanec, který nedosáhne ani minimálního vyměřovacího základu a nepatří mezi osoby, které nemusí minimální vyměřovací základ dodržet, musí prostřednictvím svého zaměstnavatele provést doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdílu vyměřovacích základů. Doplatek tak provádí např. zaměstnanec, který má zkrácený pracovní úvazek, zaměstnanec, který je nemocný po celý kalendářní měsíc s výjimkou počátečního nebo koncového víkendu apod.
 • Pracovní volno bez náhrady příjmů - U zaměstnance, kterému bylo poskytnuto pracovní volno bez náhrady příjmů, se zvyšuje vyměřovací základ o poměrnou část minimálního vyměřovacího základu za každý kalendářní den poskytnutého volna. Vyměřovací základ se nenavyšuje u některých skupin zaměstnanců - např. zaměstnanců, kteří mají ještě druhé zaměstnání, ze kterého odvádějí pojistné alespoň z minima nebo osoby, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ (podrobněji je o této skupině pojednáno v kapitole věnující se rozboru novely zákona o daních z příjmů).
 • Neomluvená absence - U zaměstnance, který se neomluveně nedostavil do zaměstnání (má tak neomluvenou absenci), se zvyšuje vyměřovací základ o poměrnou část minimálního vyměřovacího základu za každý kalendářní den. Výjimky podle předchozího odstavce v tomto případě neplatí.

Použitelné kódy druhů mezd

Pro zadání kódu druhu mzdy pro výpočet odvodu zdravotního pojištění za neplacené volno a za absenci je možno zadat následující kódy druhů mezd :

 • 727 - zadáním kódu druhu mzdy číslo 727 je specifikováno, že výpočet zdravotního pojištění za příslušné kalendářní dny nepřítomnosti bude provedeno POUZE ZA ZAMĚSTNANCE (celých 13.5 procenta)
 • 728 - zadáním kódu druhu mzdy číslo 728 je specifikováno, že výpočet zdravotního pojištění za příslušné kalendářní dny nepřítomnosti bude provedeno POUZE ZA ZAMĚSTNAVATELE (celých 13.5 procenta)
 • 729 - zadáním kódu druhu mzdy číslo 729 je specifikováno, že výpočet zdravotního pojištění za příslušné kalendářní dny nepřítomnosti bude provedeno ZA ZAMĚSTNANCE I ZA ZAMĚSTNAVATELE (4.5 procenta za zaměstnance a 9 procent za zaměstnavatele)

Upozornění :
Výše uvedené kódy druhů mezd pro výpočet odvodu zdravotního pojištění za neplacené volno a absenci je NUTNO zadat před vlastním zadáním příslušné pracovní nepřítomnosti.


2. Nastavení parametrů pro jednotlivé zaměstnance

Pomocí funkce "Aktualizace personální evidence" je možno na "druhé stránce" této aktualizace specifikovat konkrétní odlišnosti provedení výpočtu jednotlivých částek pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro konkrétního zaměsnance (pracovníka).

Aktualizace personální evidence

Po zvolení příslušného pracovníka (zaměstnance) ze seznamu (stiskem klávesy [Enter]) je možno po stisku klávesy [Page Down] provést zobrazení jednotlivých datových položek a přepínačů "personální evidence", které lze aktualizovat. Pro výpočet pojistného na všeobecné zdravotní pojištění mají vliv následující parametry :

 • Dopočet zdr.poj. na min. mzdu pro HPP - pomocí tohoto "přepínače" je možno provést "dopočet" odvodu pojištění pro zaměstnace s minimální mzdou (nebo nižší) pro odvod minimální částky "pojištění" (případný doplatek pojištění do "minimální mzdy" zadané v "konfiguraci" je "stržen" zaměstnanci) - jedná se o zaměstnance (pracovníka) se smlouvou na "hlavní pracovní poměr"
 • Oprava zdr.poj. - pro org. i zaměst. - pomocí tohoto "přepínače" je možno provést "přepočet" vyměřovacího základu pro odvod pojištění za osoby, u kterých je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát (odvod "pojištění" je vypočten pouze z částky hrubé mzdy přesahující "vyměřovací základ" zadaný v "konfiguraci")

Poznámky :

 • aktivace - deaktivace nastaveného přepínače je provedena stiskem klávesy [Space] (mezerník)
 • aktvní stav nastaveného přepínače je indikován výpisem znaku "x" před popisem (názvem) daného přepínače

Upozornění :
Výše uvedené "přepínače" pro výpočet odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění je NUTNO zadat před vlastním zadáním jednotlivých údajů "mzdové evidence" daného zaměstnance (pracovníka).

Zpět


Poslední změna: 11. června 2011
© 2011   Stanislav VANÍČEK
Stanislav VANÍČEK
prodej ekonomického software
vývoj software na zakázku
služby výpočetní techniky